Đầu tiên bạn đăng nhập vào tài khoản thành viên. Sau đó chọn mục Nạp Tiền.

► BẠN NẠP TIỀN BẰNG HÌNH THỨC NÀO: Chọn vào hình thức nạp tương ứng mà bạn đã nạp: Internetbanking, ATM hay Tại ngân hàng,...
► BẠN NẠP TIỀN QUA NGÂN HÀNG NÀO: Chọn vào biểu tượng ngân hàng tương ứng mà bạn đã nạp
► BẠN NẠP TIỀN VÀO SỐ TÀI KHOẢN NÀO?: Click chọn vào và tài khoản tương ứng
► TÊN NGƯỜI GỬI TIỀN: Điền họ và tên người đi nạp tiền
► SỐ TIỀN BẠN ĐÃ GỬI: Điền đầy đủ số tiền mà bạn đã gửi vào đây. Ví dụ: 10 Triệu thì bạn điền: 10000000
► NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CÁ CƯỢC NÀO: Bạn chọn vào tài khoản cược tương ứng của bạn
► MÃ GIAO DỊCH: Bạn điền Mã giao dịch tương ứng mà hệ thống yêu cầu


Khi đã điền đủ thông tin, bạn chọn vào NẠP TIỀN để hoàn thành

⚡️Lưu ý: Sau khi đã lập lệnh nạp tiền bạn vui lòng chờ trong ít phút, chúng tôi sẽ xử lý nhanh chóng yêu cầu của bạn. Bạn có thể theo dõi tiến độ xử lý ở cột TRẠNG THÁI trong mục LỊCH SỬ RÚT NẠP TIỀN. Nếu trạng thái là HOÀN THÀNH thì có nghĩa là yêu cầu của bạn đã được xử lý.
 

► Cách rút tiền